Agrobiznes - zarządzanie produkcją rolniczą - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą

Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą

flaga
poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, hybrydowy (50% zajęć online)
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot, Chojnice
start studiów
Gwarancja uruchomienia
dodatkowe certyfikaty i uprawnienia
Uprawnienia rolnicze

Agrobiznesem nazywamy działalność człowieka, która ma na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy.

Agrobiznes obejmuje m.in. przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, rolnictwo, skup surowców rolnych, rybołówstwo i leśnictwo, przemysł spożywczy, hurtowy i detaliczny handel żywnością.

cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie studentów z produkcją rolniczą oraz prowadzeniem gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego.

Tematyka zajęć będzie obejmowała zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Absolwent kierunku będzie również zaznajomiony z ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw rolnych, funkcjonowaniem rynku rolnego oraz programami wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej.

Zajęcia z zakresu produkcji roślinnej będą obejmowały:

 • uprawa roli, nawożenie roślin,
 • nowoczesna uprawa roślin rolniczych i ogrodniczych,
 • pozyskiwanie surowców zielarskich, systemy przechowywania płodów rolnych,
 • winogrodnictwo,
 • integrowane metody ochrony roślin.

Zajęcia z zakresu produkcji zwierzęcej będą obejmowały:

 • kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich,
 • nowoczesne systemy chowu zwierząt gospodarskich,
 • pszczelarstwo,
 • dobrostan zwierząt,
 • ochrona zdrowia zwierząt gospodarskich.

atuty kierunku

01
Uprawnienia rolnicze
Rozwiń
Zwiń

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ora § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

02
Udokumentowane studia
Rozwiń
Zwiń

Absolwent kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z wykazem przedmiotów zrealizowanych podczas studiów z wyszczególnieniem ilości godzin i pkt. ECTS, otrzymuje także zaświadczenie poświadczające rolniczy charakter studiów i realizowanych przedmiotów.

03
Studia dla każdego
Rozwiń
Zwiń

To doskonała okazja do rozpoczęcia uzupełnienia edukacji dla kierunków finansowych, ale również zmiany kierunku studiów i przebranżowienia się dla zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w branży, ponieważ do ich rozpoczęcia nie trzeba posiadać dyplomu studiów I stopnia z konkretnych kierunków ani doświadczenia z zakresu finansów.

04
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

05
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów i projektów przez specjalistów w danej dziedzinie i praktyków.

06
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (50 % zajęć w trybie online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – test zaliczeniowy na koniec każdego modułu.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków nierolniczych (studiów I i II stopnia) chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej oraz nabyć kwalifikacje rolnicze.

Kierunek skierowany jest nie tylko do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić gospodarstwo rolne, ale także do osób pragnących podjąć zatrudnienie w przemyśle rolno-spożywczym, w pozarządowych organizacjach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, w administracji rządowej i samorządowej z zakresu rolnictwa i jednostek zajmujących się obrotem rolno-spożywczym.

Kto będzie Cię uczyć?
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Ogrodnictwo. Obecnie realizuje pracę doktorską w Katedrze Roślin Ozdobnych tejże uczelni. Od 2021 roku pracownik dydaktyczny Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki, wcześniej pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Nauk Ogrodniczych SGGW w Warszawie. Współautor publikacji naukowych z obszaru nauk ogrodniczych. Prywatnie współprowadzi wraz z rodzicami rodzinne „Gospodarstwo Rolne-Fermę Drobiu Lutostańscy”, które jest partnerem studiów. Członek organizacji branżowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oraz Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Miłośnik roślin ozdobnych, florystyki i plecionkarstwa.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
mgr inż. Kamil Lutostański - Opiekun merytoryczny
Inżynier rolnictwa oraz magister agronomii i agrobiznesu. Wykształcenie zdobyła w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z rolnictwem związana niemal od urodzenia. Karierę zawodową rozpoczęła już na studiach w doradztwie przy stosowaniu środków ochrony roślin, następnie na stażu w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w biurze posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego w Brukseli. W 2022 roku odbyła 5-tygodniowy staż w amerykańskich farmach w Teksasie w ramach programu wymianu młodych rolników (organizowany przez PZPRZ). Obecnie związana z branżą rolną przez prowadzenie gospodarstwa rolnego wraz z rodzicami, które znajduje się na malowniczej Warmii. Od 2020 roku redaktor miesięcznika rolniczego Farmer i portalu farmer.pl. Poza tym społeczniczka i aktywistka reprezentująca interesy młodych rolników jako delegat do Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). Prywatnie miłośniczka czytania książek, podróży i długich spacerów, najlepiej na łonie przyrody.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
mgr inż. Hanna Jarosławska
W 2021 roku ukończył studia magisterskie z zakresu Zootechniki na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie doktorant Katedry Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie. Członek warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Jego obszary zainteresowań naukowych dotyczą: produkcji zwierzęcej (z naciskiem na produkcję i żywienie drobiu), europejskich systemów produkcji drobiarskiej, mikrobiologii, fitochemii i farmakognozji oraz towaroznawstwa produkcji zwierzęcej. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: Biologia oraz Przygotowanie pedagogiczne prowadzonych przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Laureat Stypendium Miasta Stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II. Wiele lat pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Gospodarskich SGGW. Reprezentant Polski podczas V Forum Młodych Rolników w Brukseli. Prywatnie miłośnik botaniki, kuchni włoskiej i leśnych spacerów.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
mgr inż. Jakub Urban
Ogrodniczka od urodzenia i z wykształcenia… Ukończyła kierunek Ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie” realizowanych w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW. Współautorka badań i publikacji z zakresu nauk ogrodniczych. Praktykę i doświadczenie zdobyła we własnym rodzinnym gospodarstwie rolno-ogrodniczym. Na co dzień zajmuje się głównie uprawą roślin warzywnych w rodzinnym gospodarstwie. Swoją wiedzę poszerza poprzez uczestniczenie w szkoleniach, a także konferencjach naukowych. Główne zainteresowania związane z ogrodnictwem, to innowacyjne uprawy roślin, w tym uprawy agroleśne, zrównoważony rozwój, permakultura i fitoterapia. Miłośniczka roślin ozdobnych. W wolnych chwilach zgłębia temat kwiatów jadalnych i uprawy zapomnianych gatunków roślin.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
mgr inż. Paulina Świderska
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Leśnictwo. W 2020 roku ukończył studia podyplomowe z „Turystyki i edukacji leśnej na terenach niezurbanizowanych”. Na co dzień pracuje jako edukator leśny w Nadleśnictwie. Poza tym absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Przygotowania pedagogicznego” oraz „Biologii” w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Ukończył specjalistyczny kurs prowadzenia produkcji pszczelarskiej. W wolnym czasie zajmuje się przydomową pasieką i uprawą naturalną owoców i warzyw. Dzięki zdobytej wiedzy podczas kursu z Aranżacji ogrodów, hobbystycznie zajmuje się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów przydomowych. Miłośnik roślin doniczkowych. Kocha zwierzęta, zwłaszcza owady, kury i krowy. Pasjonat gotowania.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
inż. Przemysław Szabłowski
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Ogrodnictwo na Wydziale Ogrodnictwa i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowania pedagogicznego” oraz „Oligofrenopedagogiki” prowadzonych przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Należy do warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Naukowo zajmuje się wiedzą z zakresu winogrodnictwa oraz enoturystyki. Z tego względu odbyła dwumiesięczny staż naukowy w Katedrze Nauk Rolniczych, Żywieniowych i Leśnych na Uniwersytecie w Palermo. Ukończyła z wyróżnieniem prestiżowy kurs sommelierski prowadzony przez Andrzeja Strzelczyka w MS Wine Academy. Prywatnie miłośniczka enologii, kosmetologii oraz zumby.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
mgr inż. Daria Maciejewska
Biolog środowiskowy – absolwent Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu „Przygotowania pedagogicznego” w WSG w Bydgoszczy. Prezes zarządu oraz ekspert przyrodniczy w Agrokoncept Sp. z o.o., która jest partnerem studiów. Wykładowca akademicki WSG w Bydgoszczy. Ukończył szkolenie dla Ekspertów przyrodniczych PROW 2014-2020 oraz specjalistyczny kurs ogrodnictwa. Od 2017 roku jest Inspektorem Rolnictwa Ekologicznego w Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Uczestnik, prelegent oraz organizator szkoleń z zakresu PROW 2014-2020, dotacji dla rolnictwa oraz dokumentacji w gospodarstwie rolnym. Prywatnie harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, akwarysta i miłośnik przyrody.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
mgr Mateusz Szulc

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

PARTNER GOSPODARCZY: Gospodarstwo Rolne-Ferma Drobiu LUTOSTAŃSCY

PARTNER MERYTORYCZNY: Agrokoncept Sp. z o.o.

PARTNER MEDIALNY: Czasopismo rolnicze – Farmer

Galeria zdjęć z praktyk terenowych 2023/24

Agroturystyka "Na łąkach"
Gospodarstwo rodzinne "Dobra Borówka"
Gorzelnia Podole Wielkie
Ogrodnictwo Andrzej Koss
Gospodarstwo pasieczne G&J Bargańscy

Galeria zdjęć z praktyk terenowych i zajęć 2022/23

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne

I rok
Płatność roczna  5000 zł  4500 zł
Płatność za semestr 2 x 2600 zł  2350 zł
Płatność w 10 ratach 10 x 540zł  490 zł
Płatność w 12 ratach  12 x  455  zł 410 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

 1. IRK INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
 4. Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
 5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRESY
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

SANS Chojnice
ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content