Audyt i kontrola inwestycji oraz remontów - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Audyt i kontrola inwestycji oraz remontów

Audyt i kontrola inwestycji oraz remontów

flaga
poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, hybrydowy
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot
DODATKOWE CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA
Certyfikat eksperta ds. audytu i kontroli inwestycji i remontów (PIKW)

cel studiów

Studia w całości oparte są  na wiedzy praktycznej, która jest kluczem do kariery i skutecznie otwiera drzwi do rozwoju zawodowego.

Każdy z modułów programowych jest ze sobą ściśle powiązany i przeprowadzi słuchacza przez cały cykl życia inwestycji i remontu. 

 

 

Wartością dodaną studiów jest zdobycie przez słuchacza nietuzinkowej i praktycznej wiedzy opartej na „pracy na żywym organizmie”, czyli rzeczywistym procesie inwestycyjnym.

atuty kierunku

01
Udokumentowane studia/dodatkowe certyfikaty
Rozwiń
Zwiń

Absolwent kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z wykazem przedmiotów zrealizowanych podczas studiów z wyszczególnieniem ilości godzin i pkt. ECTS, otrzymuje także Certyfikat w zakresie eksperta ds. audytu i kontroli inwestycji i remontów (PIKW).

02
Benefity i wsparcie po zakończeniu studiów
Rozwiń
Zwiń

Absolwenci kierunku otrzymują bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku audytora lub kontrolera.

03
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

04
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia prowadzone są  przez wieloletnich praktyków w zarządzaniu inwestycją  oraz przez doświadczonych, certyfikowanych audytorów i kontrolerów wewnętrznych, którzy na co dzień dokonują oceny każdego z etapów inwestycji.

05
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (30-50 % zajęć w trybie online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – zaliczenie w formie napisania pracy w formie projektu, aranżacji kontroli lub audytu zadania inwestycyjnego na przykładzie wybranej inwestycji czy remontu i wybranego sektora.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Grupą docelową są audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy lub osoby prowadzące projekty inwestycyjne lub osoby które chciałyby pogłębić swoją wiedzę w zakresie procesu inwestycyjnego.

Kto będzie Cię uczyć?
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczony Audytor Wewnętrzny w biznesie i administracji publicznej, Certyfikowany Biegły ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji. Koordynator Studiów Podyplomowych i wykładowca/trener PIKW. Doświadczony praktyk w zakresie zagadnień systemu kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym i prywatnym oraz zagadnień związanych z prowadzeniem audytów inwestycyjnych. Lider zespołów audytowych i kontrolnych. Obecnie Audytor Wewnętrzny w jednym ministerstw.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Alicja Hoc-Rolińska - Opiekun merytoryczny
Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Uczestniczka szeregu kursów i szkoleń uzupełniających w tym min.: studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu, Uniwersytetu Ekonomicznego MBA (Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne), studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie (Ekonomika Architektury i Przestrzeni), kursy CCIM. Specjalizuje się w zakresie strukturyzacji finansowej inwestycji, w tym pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz kompleksowej realizacji procesów inwestycyjnych w sektorze budownictwa komercyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła zarówno jako prywatna przedsiębiorczyni jak i pracowniczka między innymi PKO BP SA i Beskidzkiego Domu Maklerskiego.
Obecnie kierowniczka Działu Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Justyna Dziak - Słupska - Kierowniczka Działu Inwestycji
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Eko-nomicznego w Krakowie), członek Association of Certified Fraud Examiners Member USA. Posiada kwalifikacje głównego księgowego, uprawnienia audytora wewnętrznego wydane przez Ministra Finansów oraz międzynarodowy certyfikat Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Do-świadczenie zawodowe zdobywała zarówno w sektorze prywatnym jak i sektorze publicznym. Funk-cję audytora wewnętrznego pełniła od 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2007 r. Kieruje Zespołem Audytu Wewnętrznego w Małopol-skim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Mini-sterstwie Infrastruktury. Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Od wielu lat wykładow-ca prowadzący zajęcia oraz warsztaty na uczelniach wyższych z zakresu rachunkowości, audytu we-wnętrznego, systemów zarządzania w organizacji, zarządzania projektami – w sektorze prywatnym oraz jednostkach sektora finansów publicznych, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej jak i za-rządzania ryzykiem. Uczelnie wyższe, na których wykłada, to m.in. Krakowska Akademia, Uniwer-sytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła w Kaliszu, Wyższa Szkoła Informatyki w Rzeszowie. Doświadczony trener prowadzący szko-lenia miedzy innymi dla: Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie, Polskiego Górnic-twa Nafty i Gazu; ENION, TAURON, MISTIA, Urzędu Statystycznego w Krakowie, Gminnych Jednostkach Samorządowych i innych. Zrealizowała wiele zleconych audytów: finansowych, perso-nalnych, zamówień publicznych, unijnych, systemów teleinformatycznych, oceny kontroli zarząd-czej, organizacji i zarządzania oraz RODO. Od 2002 roku stale współpracuje z PIKW. Autor publika-cji branżowych z zakresu systemów zarządzania, metodologii audytu wewnętrznego (2016 r. i 2017 r.) w kwartalniku popularno – naukowym: KontrolerInfo. Prelegent na wielu Konferencjach kontroli zarządczej w Polsce oraz Międzynarodowych Kongresów Audytu, Kontroli Wewnętrznej w zakresie kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.


Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Ilona Pałka - CFE

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

PARTNER MERYTORYCZNY:

PIKW Sp. z o.o.

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne i hybrydowe

I rok
Płatność roczna 5000 zł  4500 zł
Płatność za semestr 2 x  2600 zł  2350 zł
Płatność w 10 ratach 10 x  540 zł   490 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

  1. IRKINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
  2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
  4. Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
  5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRESY
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

SANS Chojnice
ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

    Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

    Skip to content