Managerial economics - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Economics (I)
Managerial economics

Managerial economics

flaga
specjalność na kierunku Economics I stopnia
kierunek
Economics
poziom
Studia I stopnia
tryb
Stacjonarny, niestacjonarny
lokalizacja
Sopot

Managerial economics ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy i umiejętności w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych w organizacji.

Na tej specjalności poznasz najważniejsze problemy decyzyjne w organizacji, zasady analizy ekonomicznej i narzędzia informatyczne pozwalające dokonać optymalizacji podejmowanych decyzji.

Ekonomia menedżerska to specjalność  przygotowująca specjalistów z zakresu gospodarowania w organizacji zasobami materialnymi, finansowymi i ludzkimi.

Na specjalności tej stu­den­ci zdobywają  wie­dzę o funk­cjo­no­wa­niu przedsiębiorstwa i pro­ce­sie po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji go­spo­dar­czych. Po­nad­to po­zna­ją aspek­ty spo­łecz­ne, śro­do­wi­sko­we i in­sty­tu­cjo­nal­ne eko­no­mii. W ramach tej specjalności studenci  dowiedzą się  w jaki sposób różne uwarunkowania rynkowe mogą wpływać na proces decyzyjny w przedsiębiorstwie. W programie znajdą się przedmioty, dzięki którym studenci nauczą się podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych oraz przewidywania ich potencjalnych skutków.

Perspektywy zawodowe w charakterze specjalisty w:

 • Przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych różnych branż
 • Instytucjach państwowych i samorządowych,
 • Firmach ubezpieczeniowych
 • Prowadzenia własnej działalności gospodarczej

W programie znajdziesz takie przedmioty, jak:

 • Analiza i wizualizacja danych biznesowych
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Nowoczesne modele biznesowe
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie  zmianą i wartością  przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie projektami
 • Zarzadzanie kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie rozwojem organizacji

Jak pomyślnie przejść przez rekrutację?

 

 1. Zarejestruj się w – INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA – Po wpisaniu danych osobowych wybierz kierunek studiów, a system wygeneruje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata rekrutacyjna – kwotę 85 zł należy wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
 3. Przygotuj dokumenty – Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować. Do tego należy dodać fotografię w formacie 3.5 x 4.5 oraz świadectwo dojrzałości. Całość dostarcz nam w ciągu 7 dni od rejestracji lub prześlij pocztą.
 4. Decyzja o przyjęciu na studia – po zebraniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana jest decyzja o wpisaniu kandydatów na listę studentów. Oczekuj jej na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Do zobaczenia!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty wraz ze zdjęciem należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji do naszej siedziby na Rzemieślniczej 5 w Sopocie. Przyszły studencie, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego!

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Biuro Promocji i Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 i znajduje się w pokoju 021.
Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Rekrutacja Sopot

EMAIL

rekrutacja@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 506 474 167

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content