Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji

Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji

flaga
poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, hybrydowy
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot, Chojnice
dodatkowe certyfikaty i uprawnienia
Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW

cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej,

która pomocna jest dla słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji i jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją.

Słuchacz zdobędzie umiejętności z zakresu planowania i wykonywania audytu, systemów kontroli wewnętrznej oraz sporządzania dokumentacji z badań. Istotną umiejętnością nabywaną w trakcie studiów jest również wskazanie wpływu zmian organizacyjnych na procesy kontroli i audytu wewnętrznego, poznanie skutecznych metod kontrolowania tych zmian.

atuty kierunku

01
Realizacja międzynarodowych standardów
Rozwiń
Zwiń

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA. Słuchaczom przekazywana jest wiedza zgodna z Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA, ustawami Unii Europejskiej oraz Standardami Kontroli określonymi przez Ministerstwo Finansów.

02
Udokumentowane studia/dodatkowe certyfikaty
Rozwiń
Zwiń

Absolwent kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z wykazem przedmiotów zrealizowanych podczas studiów z wyszczególnieniem ilości godzin i pkt. ECTS, otrzymuje także Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW.

03
Benefity i wsparcie po zakończeniu studiów
Rozwiń
Zwiń

Absolwenci kierunku mają prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o., a także otrzymują bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku audytora lub kontrolera.

04
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

05
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Kadrę stanowią praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie audytu.

06
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (30-50 % zajęć w trybie online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – test na zakończenie studiów.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia skierowane są do osób pełniących funkcje nadzorcze, kontrolerskie, pracowników komórek audytu wewnętrznego banków, ubezpieczycieli, pracowników administracji samorządowej oraz przedsiębiorców, a także do wszystkich osób chcących zdobyć umiejętność:

 • identyfikacji i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane,
 • dokonywania opisów procesów,
 • gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej,
 • identyfikowania oraz oceny ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia,
 • dokonywania wstępnego przeglądu procesów,
 • przygotowywania planu audytu,
 • przeprowadzania audytu,
 • nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe.
Kto będzie Cię uczyć?
Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu  analizy systemów kontroli wewnętrznej i  ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Grzegorz Zieliński - opiekun merytoryczny
Certyfikowany Compliance Officer (ACO) oraz whistleblowing compliance officer (AWCO), audytor wewnętrzny (CRMA, CGAP) I auditor ISO 37001. Posiada aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych w sektorze publicznym, finansowym i prywatnym. Ekspert w zakresie stosowania narzędzi krytycznego myślenia Jonah TOC. Praktyk zwinnych metod zarządzania oraz certyfikowany Scrum Master (PSM). Specjalizuje się we wdrażania wdrażania i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania występowaniu korupcji i nadużyć opartych na COSO, COSO ERM, COSO 2016, ISO 19600, ISO 37001. Były obserwator przy Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider międzynarodowego zespołu w Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej. Zrealizował ponad 100 projektów audytowych i kontrolnych. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim oraz doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również studia psychologii przywództwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W pracy zawodowej oraz trenerskiej wykorzystuje narzędzia Design Thinking oraz User&Service Experience Design.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Mariusz Sujka
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora uzyskała w 1996 roku za pracę „Metody oceny rozwoju firmy. Studium teoretyczne i praktyczna weryfikacja”. Od 2019 roku obejmuje stanowisko dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów SSW. Opublikowała 50 publikacji naukowych. Jej działalność naukowa koncentruje się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym w Polsce, a także zarządzaniem wartością dla akcjonariuszy, w tym na problematyce jej tworzenia, ale także destrukcji. Brała udział w ponad 20 konferencjach naukowych i sympozjach. Współorganizatorka kilkunastu edycji ogólnopolskiej konferencji dot. zarządzania wartością przedsiębiorstw.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
prof. SANS, dr Joanna Pioch
Partner ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Biegły rewident z 25 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju. Mówca i Moderator paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości. Inicjatorka #EMPATOMATU, którego celem jest propagowanie społecznego ruchu na rzecz lokalnych małych i średnich przedsiębiorców. Organizatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów, prowadzi zajęcia z zakresu etyki biznesu i Raportowania Niefinansowego w Sopockiej Szkole Wyższej. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE #ACT . Laureatka Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes (otrzymana w maju 2017 roku za działania w latach 2015-2016). W 2017 roku odznaczona medalem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) za działania na rzecz samorządu biegłych rewidentów. Laureatka Nagrody Festiwalu Wrażliwego – „Człowiek Wrażliwy 2019”. Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariuszka. Członkini Rady Doradczej przy MBA PG. Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. Członkini Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne. Członkini Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Członkini Kapituły Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu. Od 2020 jestem ekspertem Projektu Climate Leadership. Jest członkiem Kapituły Forbes Women – Liderki Zrównoważonego Rozwoju. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Ewa Sowińska
Menedżerka HR z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobywanym w dużych i małych organizacjach. Procesy HR zna od podszewki i z chęcią dzieli się wiedzą na temat ich prawidłowego projektowania i wdrażania. Od kilku lat łączy pasję do HR z pracą dydaktyczną, wiedząc, jak ważna jest praktyka biznesu dla adeptów kierunków studiów, szczególnie tych związanych z kapitałem ludzkim. Mentorka, pasjonatka i propagatorka mentoringu jako niezwykle owocnej formy odkrywania i rozwijania potencjału tkwiącego w każdym z nas. Propagatorka budowania kultury różnorodności i włączania w organizacjach. Jako trener biznesu prowadzi warsztaty dotyczące przede wszystkim obszaru HR (HR strategiczny, procesy HR – projektowanie, optymalizacja, wdrażanie) i wzmacnianie przywództwa w organizacjach (skuteczna komunikacja, budowanie kultury feedbacku, jak budować silne zespoły, jak czerpać potencjał z różnorodności).
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Ewa Kirsz
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) oraz Przewodnicząca Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, członek Kolegium Redakcyjnego Dwumiesięcznika „Finanse Komunalne”, specjalistka w zakresie prawa finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego, od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami nadzoru i kontroli nad gospodarką komunalną, autorka kilkunastu recenzowanych publikacji naukowych z zakresu finansów komunalnych, ustroju samorządu terytorialnego oraz lokalnego prawa podatkowego w Polsce.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Luiza Budner – Iwanicka

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

PARTNER MERYTORYCZNY:

PIKW Sp. z o.o.

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie dzięki czemu pozwalają uzyskać Certyfikat potwierdzający kompetencje Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (20 pkt.).

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne i hybrydowe

I rok
Płatność roczna 4500 zł  4000 zł
Płatność za semestr 2 x  2300 zł  2050 zł
Płatność w 10 ratach 10 x  470 zł   420 zł
Płatność w 12 ratach  12 x  395 zł  355 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

 1. IRKINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
 4. Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
 5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRESY
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

SANS Chojnice
ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content