ESG dla audytorów, biegłych rewidentów i finansistów - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
ESG dla audytorów, biegłych rewidentów i finansistów

ESG dla audytorów, biegłych rewidentów i finansistów

flaga
poziom
Studia podyplomowe
wydział
Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, online
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja 15.04-31.10.2024
lokalizacja
Sopot
Gwarancja uruchomienia

Studia dostarczają praktycznej wiedzy na temat ESG dla biegłych rewidentów, audytorów wewnętrznych i finansistów.

Realizacja zajęć odbywa się w systemie online, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego zjazdu. Dodatkowo zajęcia są wzbogacone Wykładami Mistrzowskimi, które prowadzone są przez uznane autorytety. Wykłady odbywają się w wybrane wtorki, środy i czwartki w godz. 18.00-19.30.

 

cel studiów

Dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia audytów oraz zarządzania obszarami ESG

z perspektywy osób zajmujących się finansami i współpracującymi na co dzień z audytorami.

 

 

atuty kierunku

01
Wykłady mistrzowskie
Rozwiń
Zwiń

Prowadzone są przez uznane autorytety. Wykłady odbywają się w wybrane, wtorki, środy i czwartki w godz. 18.00-19.30.

02
Dodatkowe atuty
Rozwiń
Zwiń

Studia przygotowują do wykonywania zawodu audytora, biegłego rewidenta i finansisty w nowej odsłonie, po wdrożeniu pakietu regulacyjnego dotyczącego ESG i z uwzględnieniem zmian regulacyjnych jakie aktualnie publikowane są przez KE.

03
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

04
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Wszyscy wykładowcy to praktycy, cenieni w Polsce i zagranicą. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, case study i warsztatów.

05
Organizacja zajęć/forma zaliczenia studiów
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (80% zajęć w trybie online – pierwszy i ostatni zjazd na terenie uczelni).

sobota – 08.45 – 15.45
niedziela – 08.45 – 15.45

Forma zaliczenia studiów – grupowa praca projektowa. Podział na grupy i temat pracy ustala się wewnątrz grupy na pierwszym zjeździe.

 

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia skierowane są do audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, pracowników działów finansowo-księgowych i każdego zainteresowanego tematyką zrównoważonego rozwoju.

Kadra wykładowców
Partnerka ESO Audit. Wcześniej Członkini Zarządu PricewaterhouseCoopers. Biegła rewident z ponad 25 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezeska Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Członkini Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju. Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Członkini Kapituły Konkursu „Orły ESG” organizowanego przez Rzeczpospolitą (rp.pl). Członkini Rady Programowej Projektu Kompas ESG współorganizowanego przez Forbes i Pracodawców RP Ambasadorka 30% Club Poland. Wykładowczyni akademicka z zakresu etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju. Pomysłodawczyni i Mentorka Programu studiów podyplomowych #ESG w praktyce. Założycielka Zespołu ds. Raportowania Niefinansowego. Członkini Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne. Członkini Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Mówczyni i Moderatorka paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości i raportowania zrównoważanego rozwojuRozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Ewa Sowińska - Mentorka programu
Założycielka Arete Audit, której celem jest wpieranie organizacji we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zrównoważonym działaniu. Certyfikowana audytorka, od ponad 16stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i kontroli w obszarach zarzadzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kultury organizacji, etyki, przeciwdziałania korupcji. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych. Jest wykładowcą uniwersyteckim i trenerem. Na szkoleniach prezentuje praktyczne podejście w oparciu o wiedzę zdobytą jako szefowa audytu w jednej z największych agencji wykonawczych i wiele lat współpracując ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR . Olga ma międzynarodowe doświadczenie w projektach realizowanych m.in. w takich krajach jak: Ukraina, Mołdawia, Turcja, Gruzja. Jako prelegentka brała udział w konferencjach realizowanych przez OECD 2018 r. w Paryżu czy w listopadzie 2019 r na zaproszenie Komisji Europejskiej w trakcie konferencji w Brukseli „From hindsight to insight and beyond – How Internal Audit may contribute to foresight” dzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie audytowania kultury organizacji. Jest autorką publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego. Prowadzi bloga #Audittalks. Działa społecznie na rzecz rozwoju funkcji audytu w organizacjach. Wierzy, że sprawny audyt może pomóc organizacji rozwijać się i być bardziej społecznie odpowiedzialną a to z kolei zapewnia spokojniejszy sen właścicielom, członkom Rad Nadzorczych i Zarządom. W latach 2015-2017 pełniła funkcję wiceprezeski Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aktualnie pełni funkcje Pełnomocnika Zarządu IIA Polska ds. CSR oraz koordynuje prace grupy ds. raportowania niefinansowego. Ekspertka w programie Climat Leadership powered by UN enviroment.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Olga Petelczyc - Opiekun studiów, założycielka Arete Audit, certyfikowana audytorka z ponad 16-letnim stażem, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego
Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z sektorem prywatnym i w organizacjach pozarządowych (NGOs) w Polsce i Wielkiej Brytanii. Działa na rzecz popularyzacji wiedzy w tym obszarze, posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez przedsiębiorstwa. Jej ekspertyzę w tym zakresie docenił m.in. Parlement Europejski (PE) zlecając opracowanie analiz i zapraszając kilkakrotnie do wystąpień eksperckich na posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka (DROI) PE; a także Komisja Europejska dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy. Od 2018 Koordynatorka Grupy Roboczej ds. Osób Świadczacych Pracę w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju. Posiada status Associate Fellow of Higher Education Academy, należy do sieci Global Business and Human Rights Scholars Association i jest członkinią The BHRight Initiative for Interdisciplinary Research and Teaching on Business and Human Rights. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego standardu SA8000. Członkini International Law Association oraz Rady Programowej Amnesty International Polska. Od 2014 r. ekspert współpracujący Global Compact Network Polska.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Beata Faracik - Wykładowczyni, Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Koordynatorka Grupy Roboczej ds. Osób Świadczących Pracę w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju
Posiada doświadczenie i znajomość uwarunkowań pracy w administracji publicznej szczebla rządowego oraz międzynarodowego (w szczególności specyfiki funkcjonowania, procedur oraz procesu decyzyjnego OECD, Unii Europejskiej i ONZ). Radca Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 2017 r. wchodzi w skład Biura Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, jak Asia-Europe Foundation, Global Reporting Initiative. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Inicjatorka i koordynator partnerstw na rzecz tłumaczeń na język polski standardów raportowania niefinansowego oraz standardów OECD dotyczących należytej staranności. Wykładowca w Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze i naukowe krążą wokół socjologii praw człowieka, zmian w nowoczesności i kapitalizmie oraz wpływu nowych technologii na poszanowanie prawa człowieka.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Jacqueline Kacprzak - Wykładowczyni, Ekspertka w zakresie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności
Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką etyki biznesu oraz uwzględniania aspektów środowiskowych, pracowniczych i społecznych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W Abris Capital Partners odpowiada za kreowanie przewagi konkurencyjnej spółek portfelowych w obszarach środowiskowym i społecznym oraz za raportowanie danych niefinansowych (ESG) do międzynarodowych inwestorów funduszy Abris. Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009–2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom Grupy Roboczej ds. Etyki i Standardów Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. W 2018 roku w ramach współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wypracowywał założenia etyczne do krajowej strategii rozwoju sztucznej inteligencji. Koordynował sześcioletni projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” badania poziomu ujawniania danych środowiskowych, pracowniczych i społecznych spółek notowanych na GPW. Autor oraz redaktor licznych publikacji książkowych, raportów i przewodników dla spółek dotyczących etyki biznesu oraz raportowania danych niefinansowych. Autor książki: „Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody”.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
dr Robert Sroka - Wykładowca, Dyrektor ds. ESG na Europę Środkową, Abris Capital Partners
Od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz doradzał setce spółek notowanych na GPW, Euronext i OMX. Autor i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki. Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability i information design.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Piotr Biernacki - Wykładowca, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Prezes Zarządu Fundacji Standardów Raportowania
Absolwent Zarządzania i Przywództwa oraz Akademii Psychologii Przywództwa. W zawodowym życiu balansuje między dziennikarstwem a biznesowym konsultingiem wspierając liderów i firmy w rozwoju poprzez procesy strategiczne, szkolenia i coaching medialny. Doradza zarządom, wspiera zespoły, towarzyszy w zmianie. Swoją wiedzą i interdyscyplinarnym doświadczeniem dzieli się od 2019 roku w autorskiej audycji Chillizet Business Lounge (wcześniej: #BiznesPrzezSito) emitowanej w radiu Chillizet. Wykładowca Uniwersytetu SWPS, który w swoich autorskich programach stawia przed studentami praktyczne wyzwania. Medialne szlify zdobywał w kanałach Grupy TVN, TVP oraz Polskim Radiu.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Jakub Sito
Konsultantka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności. Wspiera swoją wiedzą firmy, które chcą redukować ślad ekologiczny ich działalności. Podpowiada, które działania proekologiczne są potrzebne i dobre dla przyrody; radzi, jak uniknąć pułapki „greenwashingu”. Ekspertka programu Climate Leadership by UNEP/GRID-Warszawa. Absolwentka Akademii Nauki o Klimacie prowadzonej przez naukowców przy Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Edukatorka klimatyczna, popularyzatorka wiedzy o bioróżnorodności. Certyfikowana animatorka polskiej edycji warsztatów edukacyjnych „Climate Fresk” opracowanych na podstawie raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC); certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych opracowanych na podstawie raportów Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES). Warsztaty prowadzi w Polsce i we Francji. Od wielu lat zaangażowana w ochronę dzikiej przyrody w miastach; związana z organizacjami pozarządowych zajmującymi się ochroną bioróżnorodności. Ornitolożka amatorka, uczestniczka badań terenowych np. w Puszczy Białowieskiej. Na co dzień praktykuje zero waste.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Katarzyna Udrycka
Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland – praktyk wycen, storytellingu oraz analizy finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez Value Reporting Foundation (poprzednio SASB, Sustainability Accounting Standards Board). Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. Jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz Przewodniczącą Komitetu Audytu w STS Holding S.A. Prowadzi gościnne wykłady na studiach podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie czy Uczelni Łazarskiego – w tej ostatniej pełni również funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek. Jest współautorką raportów dotyczących różnorodności we władzach spółek giełdowych: „Udział kobiet we władzach a efektywność spółek” (styczeń 2021) oraz „Różnorodność w radach nadzorczych 2021” (listopad 2021). Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Milena Olszewska - Miszuris
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz London School of Public Relations; Stypendystka Johannes Gutenberg-Universität w Mainz. Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w ESG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2017 współtworzyła i koordynowała projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”. Członek grup roboczych i inicjatyw mających na celu popularyzację raportowania niefinansowego m.in. Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji; Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu; Jury Konkursu Raporty Społeczne; Grupy ds. raportowania niefinansowego; Zespołu Redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowej (SIN). Od 2017 roku koordynator projektu „AKADEMIA PARKIETU” dla zaawansowanych inwestorów i emitentów”. Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz raportowania niefinansowego. Od ponad 10 lat aktywnie zaangażowana w projekty edukacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Magdalena Raczek-Kołodyńska
Dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów CSRinfo. Doświadczony menedżer projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest jedną z kilku osób na polskim rynku, która posiada tak szerokie i długie doświadczenie w doradztwie związanym stricte ze zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się CSR. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Razem z zespołem konsultantów CSRinfo realizuje projekty doradcze dla wiodących firm na polskim rynku. Prowadzi projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksów postępowania. Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Ma doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Ewa Zamościńska
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami. Doświadczenia i praktykę wdrożeniowo-zarządczą zdobywała w obszarach: audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej, metodologii, organizacji i zarządzania w oparciu o międzynarodowe standardy audytu oraz „dobre praktyki spółek giełdowych”, wdrożenia rozwiązań służących zapobieganiu występowania ryzyka nadużyć i zarządzania ryzykiem nadużyć w organizacji w ramach kompleksowego PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM, wdrożenia zarządzania obszarem etyki w organizacji-kompleksowe wdrożenie PROGRAMU ETYCZNEGO w oparciu o najlepsze praktyki w tym zakresie. Implementacja i komunikacja Programu wielokrotnie były nagradzane zarówno jako dobre praktyki w prowadzeniu CSR jak i spełniające najwyższe standardy w tych kategoriach. Obecnie jako wykładowca dzieli się swoja wiedzą i praktyką z osobami i podmiotami podpowiadając ścieżki i metody skutecznej implementacji elementów Programu etycznego oraz Programu zarządzania ryzykiem nadużyć.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Beata Ossowska-Lang
Head of Sustainability w Grupie Raben. Odpowiada za realizację i komunikację Strategii Zrównoważonego Rozwoju, Raportowanie wskaźników niefinansowych na poziomie Grupy, wdrożenie Polityki Środowisko-klimatycznej na poziomie Grupy, relacje z kluczowymi klientami Grupy Raben. Z obszarem ESG w dużych firmach związana od 6 lat. Walka o równouprawnienie kobiet, troska o klimat i bioróżnorodność, to nie tylko cele biznesowe ale przed wszystkim życiowe motto.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Ewelina Jabłońska-Gryżenia
Doktor nauk o Zarządzaniu i Jakości, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation. Współpracuje z DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest koordynatorem projektu współfinansowanego z środków NCBiR w obszarze zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu transportem i redukcją emisji CO2 i NOx do atmosfery. Członek zespołu wspierającego kluczowe firmy z sektora FMCG w osiąganiu strategii ESG z uwzględnieniem łańcucha dostaw i podwykonawców.Wcześniejsze doświadczenie: Dyrektor Zarządzający w Grupie ECDP, największej polskiej grupie doradczo-konsultingowej; Dyrektor ds. Rozwoju w Konfederacji Lewiatan, największej polskiej organizacji pracodawców prywatnego biznesu, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju. Pierwszy Sekretarz Kongresu Przedsiębiorczości reprezentującego 7 największych organizacji pracodawców w Polsce. Doświadczenie zawodowe w doradztwie w zarządzaniu, rozwoju organizacji, realizacji strategii CSR, komunikacji dla takich firm jak: ABC-Czepczyński, Czepczyński Family Foundation, ECDP Group, Instal-Projekt, The Coca-Cola Company, JW Construction, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Opera Software ASA, Stabilo, Corex, Inwenta. W swojej pracy naukowej i badawczej koncentruje się na nowoczesnych strategiach zarządzania, zarządzaniu organizacjami poprzez kulturę organizacyjną, zarządzaniu przez wartości.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
dr Paweł Kaczmarczyk
Praktyczka z ponad 15-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w kwestiach związanych z zaangażowaniem społecznym biznesu (corporate community involvement) oraz różnotonnością i włączeniem (diversity & inclusion). Entuzjastka budowania włączających miejsc pracy i tworzenia projektów społecznych. Wieloletnia menedżerka CSR/ESG/sustainability. Związana z Divercity+ i Better. Wcześniej pracowała w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Go Responsible i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Koordynowała Kartę Różnorodności w Polsce. Przez 3 lata była członkinią EU Platform of Diversity Charters, działającej przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Prowadziła program edukacyjny dla korporacji, dostarczający narzędzi i szkoleń w obszarze zarządzania różnorodnością i inkluzji. Wcześniej, w Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zarządzała zespołem realizującym największy program wolontariatu pracowniczego w Polsce. Prowadziła również dialogi z interesariuszami, audyty programów społecznych firm i Akademię ESG. Członkini kapituły Konkursu „Tu się dobrze pracuje” Fundacji Rodzic w mieście. Autorka i redaktorka publikacji z zakresu wolontariatu pracowniczego oraz diversity & inclusion. Certyfikowana trenerka biznesu.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Ewa Leśnowolska
Manager z wieloletnim doświadczeniem, technicznym wykształceniem i duszą innowatora. Przez kilkanaście lat skupiona na obszarze ochrony środowiska, a w szczególności Zmian Klimatu, efektywności energetycznej i gospodarki odpadami pracowała na wielu różnych stanowiskach w biznesie, NGOsach, dla rządów (Polska, Rumunia, Bułgaria, Białoruś, Kazachstan) oraz organizacji międzynarodowych (UNIDO). Specjalizuje się w metodykach obliczania emisji GHG, projektowaniu systemów offsetowych, strategiach dekarbonizacji przedsiębiorstw. Entuzjastka nowych technologii założyła z sukcesem startup, który dzięki połączeniu hardware i software poprawia uzysk mocy z generatorów. Chętnie dzieli się wiedzą podczas licznych szkoleń (dla biznesu i rządów) oraz jako mentorka w wielu programach mentoringowych wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacji. Obecnie zaangażowana w projekt platformy do generowania i handlu offsetami GSS CERT oraz jako cofounderka w narzędzie do liczenia śladu węglowego Plan Be Eco.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Justyna Wysocka-Golec
Kadra wykładów mistrzowskich
Przedsiębiorczyni, orędowniczka transformacji cyfrowej i zrównoważonego biznesu opartego na wartościach. Wierzy w sprawczą moc różnorodności i głęboki sens rozwoju osobistego oraz mentoringu. Jest ambasadorką współpracy biznesu z nauką. Wspiera aktywizację zawodową kobiet, szczególnie w dziedzinach STEM. Zanim objęła stanowisko Dyrektor Generalnej w polskim oddziale Microsoft, przez 26 lat pozostawała związana z Siemensem w Polsce, gdzie przeszła ścieżkę od ekspertki w dziedzinie logistyki, przez dyrektor finansową, aż po CFO i CEO. Dominika Bettman jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie i Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Choć z natury jest humanistką, jej pasją są nowe technologie, o których napisała książkę – „Technologiczne magnolie”.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Dominika Bettman – Dyrektor Generalna polskiego oddziału Microsoft
Pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, założeniami filozoficznymi ekonomii ekologicznej dewzrostu, filozofią nauki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Członkini Rady Naukowej IFiS PAN, Komitetu Prognoz PAN, Rady Ekspertów Koalicji Klimatycznej i Rady Fundacji Edukacji Klimatycznej. Współpracuje z Fundacją Funduszu Pomocy Studentom (ekoKoalicja na rzecz ekoUczelni). Jest autorką książek: Socjologia wiedzy w Biblii (Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Universitas 2007), Technonauka w społeczeństwie ryzyka (UMK 2012), a także Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu (PWN 2018). Ostatnia książka w 2019 roku była nominowana do Nagrody im. Długosza, a także wskazana jako jedna z „20 książek do czytania w XXI wieku” (Lista Międzynarodowego Czytania akcji „Polityki” i Teatru Studio, wrzesień 2019). W 2021 roku książka ukaże się w języku rosyjskim (w wydawnictwie The New Observer). Współautorka pracy Modeling Technoscience and Nanotechnology Assessment (Peter Lang 2014), współredaktorka wyboru tekstów Studia nad nauką oraz technologią (UMK 2014) oraz Horyzontów konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość (UMK 2015). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005), Fundacji Fulbrighta (2006-2007), laureatka stypendium tygodnika „Polityka” „Zostańcie z nami” (2010). W semestrze zimowym roku 2016 visiting scholar na Uniwersytecie Harvarda (Department of History of Science). W sierpniu 2021 współprowadząca seminarium na Forum Europejskim w Alpbach.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
prof. dr hab. Ewa Bińczyk
pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż Instytutu. Od 2017 jest również kierownikiem Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2012 roku.Jest socjologiem, historykiem i antropologiem. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki Kaszub i Pomorza, a ponadto uczestnictwa w kulturze, mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, polityki regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Jest autorem lub współautorem ponad 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych. Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz pełni funkcję sekretarza Komisji Kaszubskiej przy Stacji PAU w Gdańsku. Jest przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN (lata 2020-2023), a ponadto współzałożycielem i obecnie prezesem Instytutu Kaszubskiego. Należy również do kliku innych towarzystw naukowych: Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest animatorem kultury, przewodniczącym Pomorskiej Rady Kultury oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszystkim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pełni społecznie funkcje w radach muzealnych (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Muzeum Gdańska), w Radzie Programowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Kolegium Historyczno-Programowym Europejskiego Centrum Solidarności, Radzie Naukowej Biblioteki Elbląskiej, Radzie Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”, której przewodniczy oraz Radzie Programowej Fundacji „Wspólnota Gdańska”. Jest członkiem Rady Naukowej ds. regionalizmu przy Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Rady Konsultacyjnej przy Gdańskim Klubie Biznesu oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego (od 2014- ustawowo powołane ciało doradcze Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie polityki regionalnej). Do 2021 r. był członkiem Rady Społecznej przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku. W latach 1995-2000 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pomerania”, a obecnie jest członkiem rad naukowych kilku czasopism. W 1995 otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, w 2004 Nagrodę i Medal im Zygmunta Glogera, a w 2009 Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im Jana Heweliusza za rok 2017 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Wspólnie z prof. Józefem Borzyszkowskim otrzymał Pomorską Nagrodę Literacką Wiatr od morza w kategorii Pomorska książka roku 2019 za Historię Kaszubów w dziejach Pomorza, t. III-V.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Stanowisko: dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, wiceprezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w projektach środowiskowych. Ekspert UN Environment Programme (UNEP) oraz EU w zakresie analizy danych środowiskowych. Zaangażowana w prace przy raporcie UNEP Global Environment Outlook 6, za które została wyróżniona 2020 Prose Awards (Association of American Publishers Awards for Professional and Scholarly Excellence) w kategorii nauk o środowisku. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem UNEP/GRID-Warszawa, nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów. Inicjatorka Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) „Razem dla środowiska” (2016) koordynowanego przez UNEP/GRID-Warszawa. Współtwórczyni – wraz z prof. Bolesławem Rokiem – Programu Climate Leadership powered by UN Environment Programme. Liderka Zrównoważonego Rozwoju magazynu FORBES Women Polska (2021). Nagrodzona Zielonym Orłem Rzeczpospolitej (2021) – wyróżnienie w kategorii TYTANKA.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Maria Andrzejewska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyk ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD – Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Robert pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW), oraz Gieldy y w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi la Praskiej Giełdy. Robert jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD. Do 2004 roku Robert, był Dyrektor Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), dział który założył w 1997 roku. Robert jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London i od 1993 roku. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz assessorem środowiskowym i member RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors). Robert specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej, miedzy innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kontem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych jak i Dyrektyw Unii Europejskiej.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Robert Adamczyk
Na co dzień prezes zarządu i naczelny wolontariusz Fundacji LifeSkills. W unikatowy sposób łączy projekty użyteczne społecznie z biznesowymi. W ponad 30 letnim dorobku zawodowym: przeprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji mentoringowych dla decydentów, uczestniczył w decyzjach strategicznych o wartości przekraczającej 6 mld PLN, reżyserował ponad 50 projektów zmian właścicielskich w kraju i za granicą, w jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 800 tys. decydentów, przedsiębiorców i rodziców. Był jednym z nielicznych biegłych sądowych w kraju, w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Wieloletni śledczy gospodarczy, powiernik z międzynarodowym doświadczeniem, sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych mentorów biznesu w Polsce. Autor 8 książek. Twórca oraz wiodący animator kategorii scenicznej Mentoring Theater w Polsce. Współautor i założyciel innowacyjnego, niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills nr 1 w Warszawie. Autorskie wyróżniki wystąpień Roberta Kroola, to: łączenie projektów biznesowych z użytecznymi społecznie, archetypy i eufemizmy propagandy zniewalania, milczące rozpoznawanie „patologii pracy&biznesu” na co dzień.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Robert Krool
Historyczka sztuki, kuratorka i wykładowczyni historii sztuki i designu w School of Form, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie i Collegium da Vinci w Poznaniu. Ekspertka zajmująca się analizą trendów i sygnałów zmian w zespole Concordii Design w Poznaniu. Wiedzę o zmianach wykorzystuje w pracy z projektantami i firmami do tworzenia nowych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby i wartości użytkowników: produktów, usług i doświadczeń. Tworzy autorskie metody edukacji o trendach i designie. Wierzy, że wszystko, co zostało zaprojektowane układa się w opowieść o nas – naszych potrzebach, lękach, aspiracjach i marzeniach a projektując teraźniejszość wpływamy także na przyszłość. Dlatego zawsze warto zastanowić się czy jesteśmy dobrymi projektantami przyszłości dla siebie, swoich potomków i planety?
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Katarzyna Andrzejczyk-Briks
Menedżer zarządzania zrównoważonym rozwojem w europejskich koncernach w sektorze naftowym, energetycznym i nawozowo- chemicznym. Wykładowca akademicki w dziedzinie ekonomii i zarządzania. Posiada doświadczenie we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i Nowej Taksonomii UE, zarządzaniu kwestiami ESG i raportowaniu niefinansowym zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi (GRI, IIRC, TCFD). Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie CSR, PR, komunikacji społecznej i relacji z mediami. Doktorantka w dyscyplinie zarządzania strategicznego zrównoważonym rozwojem. W PKN ORLEN odpowiedzialna za opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, ratingi i oceny ESG, przygotowanie koncernu do pozyskania zielonego finansowania.

Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Monika Płońska
Adwokat, partner zarządzający w kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy s.p. Doświadczenia zawodowe obejmują prawo gospodarcze i korporacyjne, planowanie i doradztwo podatkowe oraz transakcje kapitałowe. Realizowała wiele transakcji M&A, w tym transakcji project finance oraz private equity, w szczególności uczestniczyła (po stronie właścicieli) w wielu transakcja związanych z wejściem do spółki funduszy private equity, a także współtworzyła ład korporacyjny (corporate governance) w tych spółkach. Uczestniczyła w postępowaniach przed KNF w sprawach związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, a także w wielu innych postępowaniach związanych z ich działalnością. Uczestniczyła w wielu procesach sukcesyjnych, w tym także z wykorzystaniem zagranicznych fundacji rodzinnych (fundacji w Lichtensteinie oraz na Malcie), współuczestniczyła w utworzeniu fundacji Semper Simul Foundation oraz Sky Foundation. Opracowała i wdrażała wiele międzynarodowych i krajowych rozwiązań zapewniających optymalizację obciążeń podatkowych. Uczestniczyła w postępowaniach podatkowych i celno-skarbowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Współtworzyła i wdrażała u klientów zasady ładu podatkowego (tax governance). Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych programów naukowych; praktykowała w amerykańskich (m.in. w Schiff, Hardin & Waite, Jenner & Block, Baker & McKenzie) oraz brytyjskich (m.in. w Ince & Co, Cameron McKenna) firmach prawniczych; prowadziła wykłady z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego i cywilnego na zagranicznych szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie w Uppsali w Sztokholmie w Szwecji oraz Uniwersytecie w Minnesocie w USA.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Beata Krzyżagorska-Żurek
Prawniczka. Ekspertka z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej, zarządzania różnorodnością i budowania kultury przynależności. Założycielka i ekspertka Divercity+. Ekspertka w zakresie projektowania i wdrażania strategii, planów działań i polityk z obszaru zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia dla organizacji biznesowych, miast i metropolii. Zrealizowała ponad 7500 godzin szkoleniowych m. in. z obszaru wzmacniania dobrych relacji pracowniczych, zarządzania różnorodnością, budowania kultury włączenia, w tym liczne Akademie managerskie z zakresu zarządzania różnorodnością m. in. dla Generali, Siemens, Samsung, Orange, IKEA, L’Oreal, Capgemini, Accenture, Nokia, Netguru, LPP, Ericsson, Grupa Discovery, Agora, CD Projekt i in. Jest współautorką i redaktorką pierwszego w Polsce inkluzywnego przewodnika dla organizacji nt. zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia wypracowanego wspólnie m. in. z Lotte Wedel, Bank BNP Paribas, IKEA, Orange Polska, Grupa ANG, AstraZeneca, Netguru. Jako certyfikowana mediatorka afiliowana przy najbardziej renomowanych ośrodkach mediacyjnych w kraju, na co dzień realizuje mediacje sporów wynikających z różnorodności (m.in. międzykulturowej, międzygeneracyjnej, neuroróżnorodności, światopoglądowej). Publikuje m. in. dla Gazety Prawnej oraz Personel Plus i Personel i Zarządzanie na temat zarządzania różnorodnością, inkluzji oraz zachowań negatywnych.Tekst „Mamy w firmie mobbing i co dalej?” otrzymał wyróżnienie w kategorii tekst ekspercki w ubiegłorocznym konkursie na Pióro Odpowiedzialności.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Dominika Sadowska
Menedżer ds. Target Operating Model, BNP Paribas Bank Polska SA.
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość, Podyplomowych Studiów Project Management Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Managerów Zakupów Szkoły Głównej Handlowej oraz IBD School (Advanced Negotiation Program). Doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od prawie piętnastu lat związany z branżą bankową, a od ponad dwunastu z Departamentem Zakupów, w którym obecnie odpowiada za bieżącą współpracę ze Spółkami Kapitałowymi Grupy BNP Paribas w Polsce. W ciągu roku realizuje kilkaset akcji kontraktowych i negocjacyjnych związanych z kompleksową obsługą działań marketingowych i windykacyjnych. Do głównych działań w tym zakresie należą m.in. organizacja eventów, realizacja i produkcja kampanii ATL, współpraca z domami mediowymi, największymi agencjami performance-owymi i digitalowymi, a także obsługa działań w zakresie BTL/POS/DTP oraz NPL. Nominowany w kategorii: Meeting Planner w Dziale Zakupów (2015) w konkursie MP Power Awards®. Laureat konkursu Lider Zakupów 2018, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów (PSML). Juror MP Power Awards® (MP Power Projekt) – konkursu branży eventowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów, Członek Rady Biznesowej Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa VISTULA.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Łukasz Pacek
Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub (DCT Gdańsk Sp. z o.o.).
Przez dziesięć lat Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju, a obecnie, od kwietnia 2020 roku, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub. Jednocześnie pełni w Baltic Hub funkcję Oficera Ochrony Obiektu Portowego, a do stycznia 2022 roku pełniła także funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku inżynieria ruchu morskiego oraz transport morski. W Baltic Hub tworzyła od podstaw zintegrowany system zarządzania według wspomnianych norm, a dodatkowo według rozporządzenia EMAS, a także była odpowiedzialna za wdrożenie w Organizacji systemu zarządzania ryzykiem począwszy od Oceny Wpływu na Biznes (BIA - Business Impact Analysis), poprzez tworzenie działowych i korporacyjnego rejestrów ryzyk, kończąc na Planach Ciągłości Działania (BCP - Business Continuity Plan) i Procedurach Gotowości na Awarię (ERP – Emergency Response Procedure). Pełniła także funkcję Kierownika Projektu podczas wdrażania w organizacji systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w portach morskich, ale i na statkach morskich, które zdobyła podczas pracy jako oficer nawigacyjny na statkach kontenerowych (karierę zakończyła z Dyplomem Chiefa Oficera). Od lat jej głównym celem zawodowym jest zwiększanie poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie, a co za tym idzie zmniejszenie ilości zdarzeń wypadkowych. Cel ten w ostatnich latach rozszerzyła na kolejne pole zainteresowań tj. zrównoważony rozwój i przygotowanie organizacji do zero emisyjności i raportowanie niefinansowego. Stale kształci się w tym zakresie i w roku 2022 ukończyła na Uniwersytecie Cambridge krótkie szkolenie z Zarządzania Zrównoważonym Łańcuchem Dostaw.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Dominika Milion
Specjalista ds. usług z zakresu efektywności energetycznej, dekarbonizacji i ESG w DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. Globalny Menadżer produktu OCS Europe Certification Scheme. Doświadczony audytor wiodący systemów zarządzania jakością i środowiskowego. Menadżer wielu projektów m.in. audytu energetycznego zgodnego z Dyrektywą EU 2012/27/EU transponowanego do prawa polskiego Ustawą o Efektywności Energetycznej, Emisji Bazowych CO2 na potrzeby IV okresu rozliczeniowego Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS) czy rekompensat sektorowych w zakresie sporządzenia niezależnej opinii weryfikatora na temat wniosku o rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Doświadczony koordynator prac zespołów ww. serwisów oraz weryfikatorów w zakresie niezależnej weryfikacji i potwierdzenia obliczeń emisji uniknionych w zakresie wniosków do Funduszu Innowacyjności EU (large scale projects).


Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Michał Skup
Konsultant i edukator w dziedzinie przywództwa i zmiany. Absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, Absolwent PwC Coaching Academy, Absolwent Leadership Academy for Poland. Jako producent telewizyjny pracował dla największych reklamodawców, jako ekspert wspierał powstanie Białej Księgi Komunikacji Marketingowej, jako pomysłodawca, współtwórca i dyrektor Klubu Producentów Reklamowych pomagał wiodącym polskim firmom produkcyjnym łączyć siły i działać na rzecz poprawy branżowych standardów biznesowych i etycznych. Obecnie pracuje z ludźmi i organizacjami prowadząc warsztaty i procesy transformacyjne i rozwojowe z obszarów komunikacji, budowy silnych zespołów, przywództwa i zmiany.
O sobie mówi tak: określam swoją zawodową rolę jako pomocnika, asystenta zmian adaptacyjnych, które powinny się wydarzyć, ale jest to trudne, bo ludzie i systemy stawiają im opór. To naturalne; droga do nowej rzeczywistości oznacza pozostawienie bezpiecznego „tu” na rzecz niepewnego „tam”. Moja praca polega na świadomej obserwacji i diagnozie systemu, projektowaniu twórczych interwencji i uznawaniu strat na drodze do tego, co potrzebne i nowe.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Julian Dworak
Dyrektorka ds. rozwoju rynku Ørsted, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjnej transformacji z ponad 20- letnim doświadczeniem w tych dziedzinach. Od kilku lat związana z firmą Ørsted, pierwszą i jedyną na świecie firmą energetyczną, która odeszła od paliw kopalnych i rozwinęła nowy model biznesowy w oparciu o odnawialne źródła energii. W firmie Ørsted pełni rolę Dyrektorki ds. rozwoju rynku, odpowiada m.in. za rozwój nowych projektów oraz współpracę z kluczowymi interesariuszami na rzecz zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwej transformacji oraz rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce. Jest autorką artykułów i publikacji naukowych związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także współtłumaczką książki Aktywna Nadzieja, dedykowane ochronie sieci życia na Ziemi. Pracowała m.in. dla międzynarodowych think-tanków i organizacji pozarządowych takich jak: adelphi research, WWF, Right to Play w Etiopii. Pełniła także rolę dyrektorki międzynarodowej organizacji pozarządowej Carbon Disclosure Project (CDP) w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie w latach 2014-2015 zajmowała się promocją ryzyk klimatycznych oraz raportowania niefinansowania firm notowanych na giełdach w regionie, a także współpracowała z globalnymi inwestorami, wspierając ich strategie dekarbonizacji.

Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Joanna Wis-Bielewicz
Ekspertka w zakresie zarządzania i raportowania ESG. Od prawie 10 lat aktywnie wdraża i promuje odpowiedzialne zarządzania wpływem na środowisko i społeczeństwo wśród polskich firm. Doświadczenie i wiedzę z zakresu ESG zdobyła w firmie doradczo-szkoleniowej specjalizującej się w tematyce odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju – CSRinfo. Doradzała firmom z branży finansowej, odzieżowej, energetycznej, budowlanej w zakresie budowy i wdrażania strategii CSR oraz opracowania raportów niefinansowych według międzynarodowych standardów (Global Reporting Initiative – GRI, Wytyczne raportowania zintegrowanego - IIRC). Wdrażała procesy raportowania wśród firm objętych pierwszą falą wymogów raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą NFRD. Obecnie starsza ekspertka CSR i i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas odpowiedzialna m.in. za raportowanie ESG, współpracę międzysektorową i partnerstwa banku w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Doświadczony szkoleniowiec z pasją. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu ESG, komunikacji i raportowania niefinansowego. Karierę zawodową rozpoczynała w największej agencji PR na polskim rynku gdzie była odpowiedzialna za projekty komunikacyjne zarówno dla klientów komercyjnych jak i instytucji publicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, pierwszej edycji studiów podyplomowych „Manager CSR” na Collegium Civitas. Stypendystka Ecole Supérieure du Commerce Extérieur w Paryżu. Absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, gdzie prowadzi badania w obszarze raportowania ESG.
Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Magdalena Obłoza, Starsza ekspertka CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas Bank Polska
Odpowiedziany za tematy transformacji klimatycznej oraz zarządzanie ryzykiem ESG w tym ryzykiem klimatycznym.
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania biznesem, środowiskiem/klimatem oraz zarządzaniem ryzykiem zrównoważonego rozwoju.
W trakcie swojej kariery zawodowej przez kilka lat pracował jako Dyrektor PMO i Chief Risk Officer (druga największa firma Oil & Gas działająca w Polsce/Norwegii i innych krajach bałtyckich) oraz kilka lat na różnych stanowiskach technicznych. Odpowiadał również za weryfikację emisji oraz certyfikację systemów zarządzania ISO 9001 / ISO 14001 pełniąc rolę Dyrektora i Prezesa DNV Business Assurance Poland.
Wybrane doświadczenia:
• Strategie dekarbonizacji wraz ze wsparcie w przystąpieniu do inicjatywy SBTi
• Strategie ESG oraz analizy istotności zgodne z Dyrektywą CSRD
• Raportowanie zgodnie z wytycznymi GRI oraz Dyrektywy CSRD
• Ocena ryzyk klimatycznych dla instytucji finansowych i wielu sektorów realnej gospodarki
• Kalkulacja i weryfikacja emisji: Zakres 1,2, 3 emisji
• Zarządzanie ryzykiem strategicznym i operacyjnym, w tym ryzykiem ESG
• ISO14001 Audytor Systemu Zarządzania Środowiskowego; ponad 500 dni roboczych (wszystkie sektory przemysłu)
• Ponad 200 środowiskowych badań due diligence
• Weryfikacja emisji CO2 w ramach EU ETS w głównych gałęziach przemysłu
• Zarządzanie i nadzór nad portfelem projektów strategicznych, definiowanie kryteriów podejmowania decyzji projektowych, w tym projektów upstream. Wdrażanie metod zarządzania ryzykiem i raportowania dla dużych projektów strategicznych


Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Tomasz Gasiński, PhD - Partner w Zespole Sustainability Central Europe Deloitte.
Specjalizuje się w ochronie praw pracowniczych w globalnych łańcuchach dostaw, zrównoważonego rozwoju obszaru HR. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim (dyrektor HR oraz dyrektor zakupów) i doradczym w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych.
Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, adiunktka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych książek i artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. w Polsce, Brazylii, Włoszech.


Rozwiń
Zwiń
zdjecie autora
Marta Zbucka – Gargas, doktor nauk prawnych, LLM, MBA

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

PARTNERZY MERYTORYCZNI KIERUNKU: ESO AUDIT, ARETE AUDIT Olga Petelczyc.

PATRONAT KIERUNKU: PIBR, SITO Strategy, Growth Through Diversity, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne i online

I rok
Płatność w jednej racie 8500 zł 8000 zł
Płatność za semestr 2 x 4300 zł  4050 zł
Płatność w 10 ratach 10 x  870 zł  820 zł
Płatność w 12 ratach 12 x  730 zł  690 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł 

 

 

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

  1. IRK INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
  2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
  4. Dyplom i suplement studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
  5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRESY
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

 

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

    Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

    Skip to content