Nowa jakość – Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Granty międzynarodowe i krajowe
Nowa jakość – Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego

Nowa jakość – Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego

Projekt Nowa jakość – Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego realizowany w okresie od 2019-07-01 do 2023-06-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest utworzenie Zintegrowanego Programu Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego poprzez realizację następujących działań mających na celu kształcenie odpowiadające potrzebom regionu:

dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanie na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności w tym stworzenie trzech nowych specjalności tj. „Kadry i płace”, „Podatki i doradztwo podatkowe”, „Inżynieria utrzymanie ruchu” (moduł 1), włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (moduł 2), wysokiej jakości programy stażowe dla studentów (moduł 3).

Grupę docelową w projekcie stanowi:

1) 472 studentów (330 K, 142 M) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry w tym studenci następujących kierunków: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Finanse i Rachunkowość (FiR), Ekonomia, Business and Languages.
2) oraz pośrednio Sopocka Szkoła Wyższa – uczelnia niepubliczna (akademicka). Zadania przewidziane do realizacji:
Zad. 1 Modyfikacja programu studiów oraz utworzenie nowych specjalności na kierunku FIR tj. ,,Kadry i płace” i ,,Podatki i doradztwo podatkowe”.
Zad. 2 Modyfikacja programu studiów oraz utworzenie nowych specjalności na kierunku ZIP tj. „Inżynieria utrzymanie ruchu”.
Zad. 3 Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej.
Zad. 4 Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju
Zad. 5 Wysokiej jakości programy stażowych dla studentów.

 

Wartość projektu: 6 736 097,06 zł
Wkład Unii Europejskiej: 5 677 182,60 zł
Wkład z dotacji celowej: 856 114,46 zł

02
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/20-04 (Przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach kierunku Finanse i Rachunkowość, z opracowaniem karty przedmiotu) z dn. 21.09.2020 r. wraz z załącznikami
03
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/20-05 (Przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, z opracowaniem karty przedmiotu) z dn. 22.09.2020 r. wraz z załącznikami
04
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/20-06 (Zakup literatury fachowej w związku z modyfikowanym programem kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) z dn. 22.09.2020 r. wraz z załącznikami
05
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/20-08 (Język angielski specjalistyczny finansowo-księgowy) z dnia 03.11.2020 r. wraz z załącznikami
06
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/21-01 (Przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) z dn. 04.02.2021 r. wraz z załącznikami
07
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/21-02 (Przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach kierunku Finanse i Rachunkowość) z dn. 03.03.2021 r. wraz z załącznikami
08
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/21-03 (Przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) z dn. 30.08.2021 r. wraz z załącznikami
09
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/21-04 (Przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach kierunku Finanse i Rachunkowość) z dn. 09.09.2021 r. wraz z załącznikami
10
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/21-05 [Przygotowanie i prowadzenie zajęć ze specjalistycznego języka obcego (j. angielski finansowo-księgowy) w ramach kierunku Finanse i Rachunkowość] z dn. 14.09.2021 r. wraz z załącznikami
11
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/21-06 (Zakup literatury fachowej w związku z modyfikowanym programem kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) z dn. 16.09.2021 r. wraz z załącznikami
14
Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/21-09 (Dostawa licencji Symfonia Finanse i księgowość oraz Kadry i płace) z dn. 13.12.2021 r. wraz z załącznikami
Skip to content